Biz Kimiz?

Mustafa Kemal Atatürk, 1923 Ocak ayında İzmit Kasrı’nda gazetecilere yaptığı söylevinde şöyle diyordu: “Bu memlekette çalışmak isteyenler ve bu memleketi idare etmek isteyenler, memleketin içine girmeli ve bu zavallı milletle aynı koşulları yaşamalı ki ne yapmak lâzım geleceğini ciddi surette hissedebilsin.

Bir insan Ankara’da başka türlü düşünür, İzmir’de, İstanbul’da başka türlü düşünür, Paris’te büsbütün başka türlü düşünür.

Memleketin içinde yalnız bir yerde değil, beş-on yerinde irfan merkezi meydana getirmeliyiz ki memleket mesut olabilsin.” Mustafa Kemal’in bu sözlerini vasiyet addederek bir “irfan merkezi” olması dileğiyle Frekans Kitap’ı kurduk… Ülkemizin kültürel zenginliğe katkı sunmak için her biri aydınlanmaya, ilerlemeye bakan pencereler açmayı planladık.

Frekans Kitap, tarihin ancak geçmişten ders almayanlar için tekerrür ettiğinin bilinciyle özellikle geçmişte kalan, unutulan ve unutturulmak istenen eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmayı, okurla buluşturmayı hedef olarak önüne koydu.

Ülkemizin aydınlanması ve ilerlemesi yolunda aydın sorumluluğu taşıyan herkese çatımızın altında yer ayırıyoruz.